Om Södööska gården

Kort historik kring SÖDÖÖSKA GÅRDEN


• Ett av Karlskrona innerstads märkligaste hus är den så kallade Söödöska gården, på hörnet Västra Prinsgatan och Borgmästaregatan. 1996 blev gården byggnadsminne och ägs av Ruth Abrahamson och sonen Anders Abrahamson.


• Gården ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.


• 1998 öppnar fotograf och filmare Anders Abrahamsson sin Minibio - biograf och museum.


• 2015 öppnar kopparslagarmästare och metallkonstnär Michaela Ivarsdotter sitt Kopparslagarmuseum och  tillsammans med Anders Abrahamsson driver de SÖDÖÖSKA GÅRDEN Biograf och Kopparslagarmuseum som ett Arbetslivsmuseum.

Museet visar och berättar med både film och föremål om filmens och om kopparslagaryrkets utveckling fram till nutid. Michaela Ivarsdotter med sina rötter i Småländska Vislanda har också sin verkstad och ateljé i den nybyggda gårdsbyggnaden.


• Här kan man också boka in ett möte samt visning av verksamheterna.


Projektet 2015 delfinansieras av Riksantikvarieämbetet

SÖDÖÖSKA GÅRDENS HISTORIA


Ett av Karlskrona innerstads märkligaste hus är den så kallade Söödöska gården,

på hörnet Västra Prinsgatan och Borgmästaregatan. Det gula, timrade trähuset utmärker sig med sin smala vinkel ut mot gatuhörnet. 1996 blev gården förklarad byggnadsminne och ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Inne på gården ligger också en båtmans stuga, kallad Timmermansstugan, som uppfördes 1793

av en timmerman som arbetade på varvet och ett lusthus som den nuvarande ägaren Anders Abrahamsson lät uppföra 2005 efter tidstypiska hus i staden.

Ett nytt gårdshus i anslutning till Timmermansstugan stod färdigt 2013 och fungerar idag som Kopparslagarverkstad och arbetslivsmuseum.


Gården ägs idag av Ruth Abrahamsson och hennes son Anders Abrahamsson.

Fotograf och filmaren; Anders Abrahamsson driver tillsammans med Kopparslagmästare; Michaela Ivarsdotter SÖDÖÖSKA GÅRDENS Biograf och Kopparslagarmuseum som invigdes den 18 juni 2015.


GÅRDENS HISTORIA

Gården byggdes i slutet av 1600 talet av en handelman Fick och ägdes av hans änka fram till 1718. Köpmannen Olof Marin ägde huset 1724 och efter honom ägdes gården av Jonas Humble, som var son till överjägmästaren i Blekinge Jonas Humble. När Jonas Humble upphörde med sin affär i huset vid Borgmästaregatan, inköptes detta av källarmästaren Johannes Lundberg, vilket under kort tid här bedrev krögeri. När han efter några år tvingades att sälja så upphörde också husets utskänkningsställe. I stället blev gården nu en hantverkares egendom, och den nye ägaren smedmästaren Gabriel Gulin, inrättade ett av den stora tomtens uthus till smedja. När Gabriel Gulin gick bort så tog glasmästaren Constantin Eric Wahlman över gården. När han gick bort på 1780 talet tog hans änka fru Anna Rebecka Wahlman över och drev glasmästeriet vidare.


Vid den stora stadsbranden 1790 i Karlskrona då nästan hela staden blev till aska brann även glasmästarens gård ner till grunden. 1791 återuppbyggdes gården

av Anna Rebecka Wahlman och det nuvarande huset med det spetsvinkliga hörnstycket. Sitt nuvarande utseende fick dock inte Söödöska gården förrän efter Anna Rebeckas död, då huset och tomten inköptes i början av 1800 talet

av överstelöjtnanten Lars Gustaf Silfwersvärd. Hans dotter gifte sig med kaptenen Eric Gustaf af Klint som var chef på korvetten Karlskrona och omkom vid fartygets förlisning utanför Cuba 1846.


Södööska gården fick sitt nuvarande namn efter amiralitetsapotekaren Moses Söderström som 1852 köpte gården. Moses hade av politiska skäl tvingats fly från sitt hemland Finland och ändrade då sitt finska namn Södöö till Söderström. Han skänkte sina tre söner var sin gård i staden och hans andra son kammarförvanten

kungliga flottan Rudolf Oscar Söderström fick gården som gåva av sin far när han gifte sig med Fredrique Sophie Gyllenskepp den 15 mars 1853.


Södööska Gården hade en idyllisk trädgård, där hönsens kackel och kornas råmande gav en lantlig prägel åt det hela. Där lagården utmed Borgmästaregatan låg ligger nu ett stenhus, som tandläkare Gustaf Södöö dotterson till kammarförvaltaren Rudolf Oscar Söderström lät inreda till arbets- och mottagningsrum när han blev ägare 1910.

Gustaf Södöös fru var konstnärinnan Brita Södöö född Sydow. Hon var mycket engagerad i konstföreningens styrelse i Karlskrona och hon tog över ägandet

av gården 1931.  Makarnas dotter arbetsterapeuten Kerstin Södöö övertog

gården av föräldrarna 1959.


Nils Abrahamson drev med sin svåger Börje Persson, Abrahamsons Tryckeri AB. Nils Abrahamson köpte huset och räddade förmodligen gården från att rivas. Gården började rustas upp av Nils och hans fru Ruth och deras barn Anders och

Pia Abrahamsson.


1996 blev gården förklarad byggnadsminne och ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Det innebär att gården inte får ändras utan samtycke från Länsstyrelsen.


Idag ägs gården av Ruth Abrahamson och sonen Anders Abrahamson.


1998 Öppnades Anders MiniBio som är ett filmmuseum med flera rariteter

och mycket historier som Anders gärna delar med sig av.


2013 Flyttar Kopparslagmästare, Michaela Ivarsdotter med rötterna i Vislanda in sin verkstad i den nybyggda gårdsbyggnaden.


2015 18 juni invigdes SÖDÖÖSKA GÅRDENS Biograf & Kopparslagarmuseum och Michaela Ivarsdotter flyttar in i Timmermansstugan. Museet visar och berättar med både film och föremål om filmen och kopparslagaryrkets utveckling fram

till nutid.


ÄLDRE FÖREMÅL FRÅN SVUNNEN TID

Ett exempel är Hamburgerskåpet som står i Kopparslagarmuseet. Skåpet är från barocken tillverkat i ek, med valnötsfaner från sent 1600/ca 1700 tal, en mäktig pjäs med kraftiga linjer och konstfärdigt arbetade ornament i hög relief samt utskurna listverk i ramstycken och dörrfyllningar. Det gamla skåpet inköptes på sin tid i Lyckeby utanför Karlskrona av kammarförvanten Moses Söderström. Det var då klumpigt övermålat med oljefärg, men kammarförvanten, som var både möbelälskare och något av en konstnär, renoverade det egenhändigt och lyckades efter ett tålamodsprövande arbete få fram den ursprungliga förnäma lysten över ytorna. Skåpet består av fyra delar som kan plockas isär vid eventuell förflyttning.Projektet 2015 delfinansieras av Riksantikvarieämbetet